Kuka

Olen erityistason kriisi- ja traumapsykoterapeutti, kouluttajapsykoterapeutti ja työnohjaaja. Olen toiminut yrittäjänä vuodesta 2009 alkaen. Toimialojani ovat psykoterapia, työnohjaus sekä koulutus- ja työhyvinvointiretriitit. Otan vastaan asiakkaita Lahdessa ja Porvoossa.

Ennen yrittäjäksi ryhtymistäni olen tehnyt pitkän työuran sairaanhoitajana julkisella sektorilla. Yli kahdenkymmenen vuoden monipuolinen työkokemus Lahden kaupungin terveystoimen palveluksessa sairaanhoitajana on antanut laaja-alaisen näkökyvyn ihmisen terveyteen ja moninaisuuteen psyko-fyysis-henkisenä kokonaisuutena, kokemushistoriansa, elinolojensa ja ihmissuhteittensa muokkaamana.

Päihdehoitajan ja psykiatrian sairaanhoitajan rooleissa olen saanut olla kehittämässä ryhmämuotoisia hoitoja masennus- ja ahdistushäiriöpotilaille sekä olla mukana kehittämässä opioidikorvaushoidon pilotointia perusterveydenhuollossa.

Olen neljän aikuisen lapsen äiti ja mummu neljälle lapsenlapselle. Asun maaseudulla ja nautin puutarhanhoidosta vapaa-aikanani. 

Psykoterapia

Toimin yksilöpsykoterapeuttina 16-64-vuotiaille joiden kuntoutuspsykoterapian Kela, kuntayhtymät tai asiakas itse kustantaa. Asiakkaani ovat usein kiintymyssuhteissaan vakavasti traumatisoituneita, joilla dissosiatiivinen häiriö / DID. Minulla on myös kokemusta pakolaisten kanssa tehtävästä terapiatyöstä.

Työnohjaus

Työnohjaan yksilöitä ja ryhmiä sekä esimiehiä, sosiaali-ja terveystoimen ammattilaisten (potilas- ja asiakastyön case-työnohjaus) lisäksi eri toimialojen ammattilaisia.

Olen saanut toimia kaupungin organisaatiossa tiimikouluttajana ja tiimivetäjänä sekä työnohjaajana ja siten tutustua hyvin konkreettisesti muutosprosesseihin ja niiden vaikutuksiin esimiehissä ja työntekijöissä.

Voimavarakeskeinen työnohjaus tarkoittaa minulle ammattilaisten ohjausta siten, että tapahtuisi uusien asioiden ja keinojen oivaltamista, energisoitumista ja voimaantumista yksilöissä ja keskinäisessä vuorovaikutuksessa niin, että työnilo ja työn merkityksellisyyden kokemus voisi lisääntyä vaikuttaen suoraan tehtävän työn laatuun ja tulokseen.

Ymmärrän kohtaamistyön vaativuuden ja siihen liittyvän myötätuntouupumuksen riskin. Nykyisissä toinen toistaan seuraavissa rakenteellisissa muutoksissa ihmisten erilaiset yksilölliset reaktiot muutoksien tuomaan turvattomuuteen vaikuttavat merkittävästi yhteisöjen työhyvinvointiin ja yksilöiden jaksamiseen.

Kouluttaminen

Olen kouluttajapsykoterapeutti ja koulutan mm. kriisi- ja traumatietoudesta ja traumojen hoidosta, sijaistraumatisoitumisesta sekä työhyvinvointiin liittyvistä asioista.

Ota yhteyttä

Koulutus

 • YO 1986
 • Teologinen Seminaari, missiologia, Norja 1987-90
 • Suomen Teologinen opisto 1990-1991 (lähetystyö)
 • Sisätauti-kirurginen sairaanhoitaja 1996, Lahden terveydenhuolto-oppilaitos
 • Hoitotyön johtaminen ja kehittäminen, LAMK 2000 (20 op)
 • Tiimijohtaminen Lahden liiketaloudenlaitos 2004
 • ET kriisi- ja traumapsykoterapeutti 2006, Suomen mielenterveysseuran koulutuskeskus
 • EMDR I 2006, Traumaterapiakeskus
 • Päihdehoitajakoulutus 2008 Lahden terveystoimi/ Myllyhoito
 • IPT (interpersoonallinen psykoterapia) 15 h 2009 Välittäjä hanke/Jyrki Tuulari
 • HOT (hyväksymis- ja omistautumisterapia ) 15 h 2010 Lahden terveystoimi/Jyväskylän yliopisto
 • Voimavarakeskeinen työnohjaaja (60 op) 2,5 v 2011 Päijät-Hämeen kesäyliopisto/ Dialogic
 • Sensomotorinen psykoterapia taso I, 2015 Traumaterapiakeskus, Sensorimotor psychoterapy instute
 • Kouluttajapsykoterapeutti, traumapsykoterapia 2019 Oulun yliopisto
 • EMDR II 2019, Traumaterapiakeskus
 • Sensomotorinen psykoterapia taso II 2019-2021